Aquest lloc web utilitza cookies

Utilitzem cookies pròpies per millorar l'experiencia de navegació de l'usuari i cookies de tercers per a l'anàlisi del tràfic del lloc web i l'intercanvi de continguts a xarxes socials.
Pot obtenir més informació a la nostra pàgina de política de privacitat & cookies.

Seleccioni les cookies que vol permetre:
  les estrictament necessàries
  cookies d'anàlisi
  cookies socials

permetre-les totes

  ó 

les seleccionades

Avís legal i Condicions d'ús de MASIES LA SELVA

1. Titularitat del Portal

Núria Pons Pratsevall (en endavant, "MASIES LA SELVA"), amb domicili a Veïnat Serramagra 14, 17421 - Riudarenes, Girona i amb NIF 45547079H, és la titular del portal www.masieslaselva.com i dels seus subdominis (en endavant, "MASIES LA SELVA").

Per la mera utilització de MASIES LA SELVA, navegant a través d'aquest, se li atribueix la condició d ' "Usuari" acceptant les condicions incloses en aquest avís legal, per això l'Usuari es compromet a llegir atentament les presents Condicions d'ús.

2. Definicions

L'Usuari és la persona que utilitza MASIES LA SELVA per trobar un allotjament i realitza una reserva.

El Propietari és la persona o empresa que voluntàriament publicita allotjament turístic a MASIES LA SELVA.

MASIES LA SELVA és un intermediari que publica informació sobre allotjaments turístics disponibles per al lloguer i ofereix les eines perquè l'Usuari es pugui comunicar amb el servei d'atenció a client de MASIES LA SELVA i fer reserves.

3. Objecte de les Condicions d'ús

L'objecte de les presents Condicions d'ús és regular la utilització de MASIES LA SELVA, els seus continguts i els seus serveis gratuïts o de pagament per als Usuaris.

MASIES LA SELVA es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en MASIES LA SELVA, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través d'MASIES LA SELVA.

4. Continguts

Les opinions enviades pels usuaris són opinions individuals i subjectives que corresponen a l'Usuari que les va publicar i no a MASIES LA SELVA.
MASIES LA SELVA es reserva el dret a suspendre o eliminar qualsevol opinió que consideri no autèntica, que no sigui respectuosa o que vulneri la llei o les presents condicions, així com requerir informació als autors per verificar la seva autenticitat.

MASIES LA SELVA no es fa responsable de les opinions realitzades per l'Usuari, s'obliga aquest últim a no publicar opinions:

• Que no corresponguin a experiències pròpies després allotjar-se en un establiment.
• Difamatòries, inexactes, falses, abusives, injurioses, obscenes, irreverents, ofensives, insultants, tàcitament o expressament sexuals, amenaçadors, assetjadores, racistes, sexistes, discriminatòries per qualsevol motiu, que atemptin contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent, i / o il·legals o infractores de drets de tercers.
• Amb fins comercials, falses, enganyoses o que promoguin activitats il·legals o conducta grollera, amenaçant, obscena, difamatòria o injuriosa.
• Que continguin dades de caràcter personal sobre terceres persones que requereixin el consentiment de la persona interessada.
• Que estiguin duplicades. Cada usuari podrà posar únicament una sola opinió sobre cada allotjament. En el cas d'estades de grups, només es permetrà una opinió per estada.
• Que siguin creades pel Propietari de l'allotjament que opina. En aquest cas, si es detecta que algun Propietari escriu opinions sobre els seus allotjaments, podrà ser desactivat permanentment el seu sistema d'opinions per als seus allotjaments i fins i tot ser donat de baixa de MASIES LA SELVA.

L'Usuari respondrà davant de MASIES LA SELVA o davant del Propietari de l'allotjament, per qualssevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes normes.

MASIES LA SELVA permet la publicació d'opinions, positives o negatives, sobre allotjaments rurals, però MASIES LA SELVA no intervé en les opinions dels usuaris i no es fa responsable ni garanteix la veracitat i exactitud de les opinions.

5. Propietat intel·lectual

Queda totalment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts de MASIES LA SELVA sense consentiment exprés i per escrit. La utilització no autoritzada d'aquests continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MASIES LA SELVA ofereix, en particular quan publiqui imatges, de les que assegura tenir drets per al seu ús.

MASIES LA SELVA no serà responsable de les infraccions realitzades per Usuaris que afectin a tercers.

L'Usuari que publiqui continguts en MASIES LA SELVA cedeix gratuïtament, de manera no exclusiva, a MASIES LA SELVA els drets de reproducció, distribució i comunicació dels mateixos, així mateix autoritza expressament la cessió d'aquests textos i imatges a terceres pàgines web amb les quals MASIES LA SELVA realitzi acords . L'Usuari accepta ser l'únic responsable, sent MASIES LA SELVA exempta de responsabilitat davant de qualsevol reclamació per incompliment de drets d'autor.

6. Responsabilitats de MASIES LA SELVA

MASIES LA SELVA respondrà només dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de MASIES LA SELVA quan aquests danys siguin produïts per una actuació amb dol o culpa per part de MASIES LA SELVA.

L'Usuari de MASIES LA SELVA després de l'acceptació d'aquestes Condicions d'ús és conscient que la utilització de MASIES LA SELVA està sota la seva responsabilitat, especialment pel que fa a la publicació d'opinions o imatges.

MASIES LA SELVA no és responsable de l'exactitud i veracitat de la informació publicada al Portal i per tant tampoc serà responsable de les decisions que es prenguin basades en aquesta informació o els danys produïts per aquest motiu.

MASIES LA SELVA utilitza els termes "Casa rural" o "Cases rurals" com a forma genèrica de referir-se a tot habitatge o allotjament turístic situat en el que nosaltres considerem un medi rural, sense que això coincideixi necessàriament amb la categoria oficial de l'allotjament anunciat, ni amb el concepte que l'Usuari pugui tenir que significa aquesta referència. L'allotjament disposa de la possibilitat d'indicar exactament la categoria turística, posant a disposició dels Usuaris aquesta informació a la fitxa de l'allotjament.

L'Usuari reconeix que tècnicament no és possible aconseguir el 100% disponibilitat de MASIES LA SELVA. No obstant això, MASIES LA SELVA posarà tots els mitjans necessaris per mantenir disponible MASIES LA SELVA el màxim de temps. MASIES LA SELVA no es farà responsable dels danys i perjudicis ocasionats per talls en el servei de MASIES LA SELVA que no siguin per una acció culpable o dolosa de MASIES LA SELVA.

MASIES LA SELVA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ( "links") o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. MASIES LA SELVA no recomana ni garanteix cap de les informacions obtingudes per, o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de MASIES LA SELVA com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

7. Obligacions de l'Usuari

A més de les obligacions prèviament descrites, l'Usuari s'obliga a:

• Utilitzar MASIES LA SELVA segons les Condicions d'ús.
• Proporcionar dades veraces i mantenir-les actualitzades.
• No introduir informació contrària a les condicions d'ús de MASIES LA SELVA, ni a la legislació vigent.
• No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de MASIES LA SELVA o els seus serveis.
• Custodiar les seves dades d'accés i contrasenya, comprometent-se a no cedir el seu ús, assumint la responsabilitat que es pugui derivar d'un ús indegut d'aquests.

8. Terminació

MASIES LA SELVA podrà interrompre o cancel·lar MASIES LA SELVA o qualsevol dels serveis oferts als Usuaris, en qualsevol moment i sense previ avís.
En tot cas, MASIES LA SELVA podrà interrompre el servei a qualsevol usuari que faci una utilització no ètica, ofensiva, il·legal, o contrària a les Condicions d'ús dels continguts o serveis de MASIES LA SELVA i / o contrària als seus interessos.

9. Comunicacions

A l'efecte d'aquestes Condicions d'ús i per a qualsevol comunicació precisada entre MASIES LA SELVA i l'Usuari, podrà dirigir-se a MASIES LA SELVA per correu postal a través de l'adreça:

Veïnat Serramagra 14, 17421 - Riudarenes, Girona

O mitjançant el nostre formulari de contacte.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions d'ús es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola.

L'Usuari podrà interposar les accions que consideri oportunes, als tribunals espanyols corresponents al domicili de MASIES LA SELVA, o bé davant els tribunals de el lloc on l'Usuari resideixi o en què la legislació de consumidors i usuaris li permeti.

Quan l'Usuari no tingui la consideració de consumidor la jurisdicció competent serà el domicili de MASIES LA SELVA.